Podmínky ochrany osobních údajů

1. Fyzická osoba Tereza Jarolímová, se sídlem Křičkova 1323/1, 41501 Teplice, IČ 09510389, zapsaná v živ. rejstříku u Živnostenského úřadu Teplice zpracovává v případě vaší poptávky zboží ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

 

jméno a příjmení,

 

poštovní adresu,

 

e-mailovou adresu,

 

telefon.

2. Jméno, příjmení, poštovní adresu, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro zaslání zboží, jednání o nabídce zboží nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou fyzickou osobou Terezou Jarolímovou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Terezou Jarolímovou, nejdéle 3 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje fyzické osoby Terezy Jarolímové.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno fyzickou osobou Terezou Jarolímovou tedy správcem osobních údajů.

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 

požadovat po správci údajů informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

 

požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

 

vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

 

požadovat výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,

 

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mě nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

info@matadelceramic.cz

+420724113700